Asfaltblomman är en symbol för människor som lyckas ta sig fram trots att de lever under svåra förhållanden. I boken ”Asfaltblomman” av Antti Jalava som gavs ut 1980 skildras finska invandrares svåra tillvaro i Sverige under krigsåren. Ett barn som är en asfaltblomma har växt upp under svåra förhållanden men klarar sig trots det.

Vad betyder asfaltsblomma?

Asfaltsblomma är en person som hör hemma i en större stad och känner sig främmande för landsbygden.

Asfaltblomma eller asfaltsblomma?

Från början slopades s:et eftersom det blir så många konsonanter i ordet men idag anses båda varianterna vara korrekta.

Varifrån kommer ordet asfaltblomma?

En asfaltblomma är en blomma som är stark och har kraft nog att tränga igenom asfalten.