Vill du veta mer om mig som driver den här sajten?

Titta gärna in här

Susanna Elfors

   

 

Ylva Rancken-Lutz

Ylva Rancken-Lutz

Jag är sociolog och urban forskare och intresserad av tvärvetenskapliga angreppssätt och deltagande metoder. I min PhD forskning om offentliga rum och de urbana allmänningarna ser det som en inspirerande utmaning att hitta hållbara (resilient) metoder för framtidens stadsplanering och utformning (både sociala och materiella). Även om jag har en bakgrund i kritiskt sociologi och uppskattar dess syfte att åstadkomma positiv samhällsförändring ser jag hur insikterna och kunskapen som skapas ofta stannar inom universitets väggarna och sällan utvecklats till projektidéer och praktiska förslag och samarbete med aktörer utanför akademiska institutioner. I mina studier angående familjer och det offentliga rummet i staden och online har jag saknat ett diskussionsforum för dessa brännande frågor om de offentliga rummens planering i våra städer och ser därför fram emot att skapa nätverk inom området och ingå i en grupp med specialintresset en hållbar stadsmiljö. Jag tror också starkt på att den virtuella världen (den jag nu umgås med er i) kommer att vara till stor nytta i detta arbete! Därför är en plats som Asfaltblomman och Sustopia enormt viktiga. 

I min blogg "I am linked therefore I am"  (http://yrancken.wordpress.com) diskuterar jag de ämnen som står mig närmast. Bloggens titel handlar om hur vi är kopplade till varandra och beroende av varandra på samma gång.  Speciellt intresserad är jag av att undersöka hur den digitala och den fysiska världen är sammanvävda. Hur stöder eller hindrar de varandra? ”Plats” och “rum” (space) som begrepp fascinerar mig också. Hur vi som användare av en plats konstruerar platsen både socialt, fysiskt och mentalt. Det gäller såväl den fysiska som den virtuella platsen. Nu skapar jag ett rum för mig här på Sustopia genom att ta några mega i besittning på en server någonstans. På samma gång länkar jag ihop mig med andra online och bygger nätverk.

Staden fashinerar mig också mycket av samma orsaker. Hur den byggada miljön påverkar oss socialt och hur vi också som aktörer i denna miljö kan påverka det materiella rummet i staden. 

Film är min passion!  Liksom bra street art. 

Skriv kommentar ...

Till medlemsportalen


Asfaltblomman
Ekokonsult och redaktör Susanna Elfors
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.6.1