Vill du veta mer om mig som driver den här sajten?

Titta gärna in här

Susanna Elfors

   

 

Susanne Ringström

'Formlinjen', Beckmans designhögskola

Jag heter Susanne Ringström och arbetar med hållbarhet, med min design som verktyg.

Jag vill skapa produkter som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara och genom detta förändra värderingar och attityder kring vårt ansvar till naturen. Jag tror på att lyfta kunskapen om miljöproblematiken, men framförallt skapa en emotionell koppling till naturen för att kunna förändra beteenden. Så kan vi blir en del av ekosystemet, stället för att vara den styrande kraften för att driva naturen mot sin tröskel.

Jag undersöker hur människor skapar en relation till objekt, vad som gör att vi vill behålla dem och låta dem gå i arv. Vad skapar vårt beroende av saker och kan vi förminska massproduktionen och konsumtionen om vi förstår hur vi kan arbeta med beteendet? Hur skapar vi möjligheterna till att leva utifrån ett kretslopp, i bland annat staden? Kan vi forma staden så att den har egna resurser istället för att kräva uppåt 1000 gånger dess yta i naturresurser utifrån? Det är bara några exempel på olika problematiker som jag vill lyfta fram inom sociala kontexter, miljö och ekonomi. Genom att arbeta med designstrategi, produkter och rum på olika sätt vill jag ifrågasätta och påverka.  

Skriv kommentar ...

Till medlemsportalen


Asfaltblomman
Ekokonsult och redaktör Susanna Elfors
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.6.1