Vill du veta mer om mig som driver den här sajten?

Titta gärna in här

Susanna Elfors

   

 


Varför tillåts inte avfallskvarnar på fler orter i Sverige?

Avfallskvarnar tar hand om soporna där dom uppstår, i köket. Det behövs färre sopbilar och man kan utvinna biobränsle ur matresterna. Idag bränner vi matrester, det känns så primitivt på något vis. Vad beror motståndet på egentligen?

Postad av Bengt L i Huddinge , 31 maj 2011


 

Hej,

ja visst är det korkat!

Vi på Hoose som säljer kvarnar tor att det är ren slöhet från kommunerna. Det är lättare att säga nej än ja tyvärr.

Inom kort kan du hitta exakt vilka kommunder som tillåter kvarnar.

Kika in på hemsidan: www.hoose.se så får du veta mer.

Hls. Niklas

Postad av Niklas i Uppsala , 3 juni 2011

 

Jag har gjort en undersökning och frågat alla kommuner i Sverige om de tillåter att privatpersoner installerar avfallskvarnar i sina hem. Utav alla 290 kommuner så är det bara 50 stycken som tillåter installation av en avfallskvarn. De flesta efter att man ansökt om det hos kommunen. Svaren från kommunerna varför inte de tillåter en installation är flera. Här nedan följer några svar jag fick från dem.

- Kommunen har en fungerade insamling idag genom egna kärl för matrester.

- Kommunen har inte ett reningsverk som kan producera biogas.

- De blir för mycket ohyra i avloppsrören.

- Kommunen säger att de har undermåliga avloppsrör i marken.

Mina egna kommentarer jag har är att de är relativt nytt för kommunerna och har inte tagit frågan på allvar och då är det lättare att säga nej. Stockholm stad ligger i framkant och tillåter installation av en avfallskvarn utan ansökan. På www.hoose.se hittar du i nästa vecka listan på vilka kommuner som tillåter avfallskvarn. Huddinge tillåter installation.

Postad av Lars Kronborg i Järfälla , 7 juni 2011

 

Vad jag vet är avfallskvarnar både miljöfarliga och farliga att använda. Dessutom blir det stopp i rören. Även om soporna bränns är det bättre än att plugga igen avloppsrören med sopor. Sunt förnuft!

Postad av Henric i Sollentuna , 8 juni 2011

 

I Huddinge är det tillåtet, liksom i Stockholm och flera andra kommuner. Vissa kommuner vill att man söker tillstånd för avfallskvarn. Vissa kommuner har sämre förutsättningar än andra.

Det gäller att vi pressar kommunerna att slå om till en miljövänligare sophantering.

Henric, det finns mer fördelar än nackdelar med avfallskvarn. Läs på innan du sågar en smart lösning!

http://greenloop.se/fragor-svar/

Postad av Martin i Stockholm , 9 juni 2011

 

Det råder uppenbarligen fortfarande förvirring om vad avfallskvarn är och hur de fungerar.

- Det malda avfallet från avfallskvarnar är så pass litet att stopp inte uppkommer.

- Nuförtiden har avfallskvarnar inga knivar, så de är inte farliga att använda.

- Att bränna matrester är INTE miljövänligt. Men att göra biogas av dem är enligt naturskyddsföreningen det MEST miljövänliga man kan göra. Biogas framställs i reningsverkets rötkammare av de malda matresterna.

- Det blir dessutom färre skadedjur i soprummen, färre sopbilar behövs och moderna avfallskvarnar är oerhört enkla att använda.

Jag har själv en avfallskvarn från Greenloop och det är först när man har den hemma som man börjar fatta hur smart den är.

Kolla fakta först, innan du sprider vidare gamla myter Henric ;)

Postad av Martin i Stockholm , 13 juni 2011

 

Se Miljödepartemetets utredning, "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering, SOU 2012:56 pkt.5.9.1 Avfallskvarnar" Där står citat " Den utökade insamlingen av matavfall bör ske på ett sådant sätt artt så mycket näring och energi som möjligt kan utvinnas. Direktkopplade avfallskvarnar (kopplade direkt till spillvattennätet) uppfyller i dag inte detta kriterier. För närvarande avråds därför från en fortsatt utbyggnad av direktkopplade avfallskvarnar" slut citat.

Postad av karwal i Stockholm , 15 oktober 2012

 

Om man väljer att inte svälja allt som torgförs som sanningar i ämnet och istället tittar på vilka "vetenskapliga rapporter" som ligger till grund för Miljödepartementets utredning så finns det en mängd märkliga slutsatser och sammanträffanden.

- Utredaren grundar sina betänkande på en rapport som heter BOA rapporten. Den är beställd av bla SÖRAB som är ett kommunalägt avfallshanteringsbolag. Avfallshanteringsbolagen och traditionella soptransportörer är de som riskerar att gå miste om miljardbelopp om nya transport och återvinningsmetoder (som de inte kontrollerar) blir ett alternativ.

- Utredaren anger som argument bl.a att man förlorar 50% av energivärdet vid biogasframställning via avfallskvarn kopplat till avloppsnätet, och hänvisar till BOA. I BOA rapporten anger man siffran 30% ( vart ökningen kom ifrån är oklart...) och hänvisar till experiment utförda i akvarier, vilket knappast är samma sak som ett fungerande avloppssystem. Om man i BOA hade velat få ett mer rättvisande svar hade man kunnat kontakta Surahammars kommun där denna typ av återvinning sedan flera år finns fullt driftsatt med gott resultat. Att man sedan inte har räknat med att det tar resurser i anspråk att med lastbil samla in matavfallet är inte heller helt rättvisande. Det som i praktiken har blivit fallet är att det nu ofta åker dubbelt så många sopbilar och samlar in avfallet som tidigare då detta samlas in i olika fraktioner.

Som man frågar får man svar och i slutänden handlar allt om pengar.

Avfallskvarnar är ett fantastiskt bra insamlings alternativ där förutsättningarna är de rätta, företrädesvis i stadsmiljö. Låt oss använda den metod som passar bäst utifrån lokala förutsättningar, ekonomi och miljöaspekter - inte de argument som ofta kommer från transportföretagens lobbyorganisationer.

Postad av Nimitz i Stockholm , 17 oktober 2012

 

Vad är problemet ?

Stockholm är den största staden och här är det tillåtet att installera en matavfallskvarn i sitt hushåll. Sen om man väljer en barnsäker avfallskvarn från Uson Miljöteknik eller någon annan är ju inte det avgörande.

Viktigt är att det är tillåtet och att kommunen får en ökad produktion av Biogas tacka vare att allt fler bostadsrätter och fastighetsbolag installerar kvarnar, men fler kan faktiskt helt fritt sätta in en kvarn och på så sätt bidra till en bättre miljö och färre sopbilar på gatorna.

Postad av Göran Annerhall i Stockholm , 8 januari 2014

 

Matavfallskvarn ansluten till spillvattennätet ingår ej i Trafikkontorets (Stockholm) insamlingssystem för matavfall. De kan ej kontrollera om den används eller ej. Den som har en matavfallskvarn får ingen "rabatt" utan vikten minskar enbart med det som mals ned i kvarnen när väl den viktbaserade taxan införs för flerbostadshus. Detta gäller i flerbostadshus där man använder kärl som insamlingssystem av hushållsavfall. I Stockholm tillämpas volymbaserad taxa tillsvidare. Jag har mycket svårt att se någon ekonomi i att installera matavfallskvarnar. Insamling av matavfall i påsar ger däremot en betydligt bättre ekonomi och mer biogas och rötresten kan användas för biologisk odling.

Postad av karwal i Stockholm , 26 januari 2014

 

karwal har fel, avfallskvarnar ingår visst i insamlingssystemet i Stockholms Kommun, det är bara att läsa i Avfallsplanen:

file:///C:/Users/G%C3%B6ran/Downloads/Avfallsplanen_2013_2016_webb%20(2).pdf

På sid 11 står: "Målet omfattar matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker och beräknas motsvara ca 38 000 ton per år. I detta mål inkluderas även matavfall insamlat via köksavfallskvarnar. De ses som ett komplement till övriga insamlingsmetoder för matavfall."

Rätt ska vara rätt :)

Postad av Göran Annerhall, Uson Miljöteknik i Stockholm , 29 augusti 2014

 

Hej Göran !

Visst rätt skall vara rätt..

Jag beklagar att jag uttryckt mig slarvigt..

Jag tolkade "Avfallsplan för Stockholm 2013 - 2016" på samma sätt som du har gjort...men...

Efter kontroll med Trafikkontoret Avfall Insamling visar det sig att Avfallsplanen beskriver de insamlingssystem som kan förekomma inom Trafikkontorets upptagningsområde för hushållsavfall. Om du tar bl.a. del av Stockholms Stads "Avfallstaxa 2014" finns ej köksavfallskvarnar med just av den anledningen att Trafikkontoret inte kan kontrollera om den används eller ej.

Min bostadsrättsförening installerade 160 matavfallskvarnar i lägenheterna för ca 4år sedan - kvarnarna är direkt anslutna till spillvattennätet. En investeringen på ca 1 - 1,3Milj kr. För en tidsedan gjordes en ekonomisk utvärdering. Kostnaden för att hämta föreningens hushållsavfall hade ökat under tiden med 18 - 20% . En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och investering som min förening har gjort kommer inte att kunna räknas hem beroende på bl.a. att taxestrukturen för hämtning av hushållsavfall inte är anpassa för matavfallskvarnar. Trafikkontoret prioriterar maskinella system före manuella system bl.a. med avseende på arbetsmiljö. Jag anser att matavfallskvarnar inte har någon plats i en modern miljöanpassat samhälle detta är mina erfarenheter från USA och från 4års användning av matkvarn i Sverige.

Stockholms Stad projekt "Försök med Gröna påsen 2013 Slutrapport" anser jag att är något som bostadsrättsföreningar och fastighetsägarna i staden borde anamma som dessutom är anpassad till Trafikkontorets taxesystem och minskar kostnaden för sophantering.

Postad av karwal i Stockholm , 29 september 2014


Svara:
Din signatur:
Ort:

Forumkategorier

Mat
 
Antal inlägg: 3
Senaste inlägg: Petra,
12 mars 2018
Startad av: Isabelle 17 december 2015
Antal inlägg: 2
Senaste inlägg: Asfaltblomman,
16 december 2010
Startad av: Stefan 16 december 2010
Antal inlägg: 2
Senaste inlägg: Asfaltblomman,
16 december 2010
Startad av: Gunilla 16 december 2010

Starta ny tråd ...

 
Antal inlägg: 3
Senaste inlägg: KS,
16 november 2011
Startad av: Camilla Hansen 7 september 2011
Antal inlägg: 2
Senaste inlägg: Asfaltblomman,
14 januari 2011
Startad av: Charlotte 14 januari 2011
Antal inlägg: 2
Senaste inlägg: Asfaltblomman,
16 december 2010
Startad av: Jessica 16 december 2010

Starta ny tråd ...

 
Antal inlägg: 1
Startad av: Den Gröna Vågen 5 juni 2012
Antal inlägg: 1
Startad av: Jakob 17 juni 2011
Antal inlägg: 12
Senaste inlägg: karwal,
29 september 2014
Startad av: Bengt L 31 maj 2011
Antal inlägg: 4
Senaste inlägg: Tobias,
3 september 2012
Startad av: Afrikaresenären 18 maj 2011
Antal inlägg: 3
Senaste inlägg: Karolina Pihlo, Oliven Kommunikationsbyrå,
7 mars 2011
Startad av: Karolina Pihlo, Oliven Kommunikationsbyrå 1 mars 2011
Antal inlägg: 2
Senaste inlägg: Asfaltblomman,
14 januari 2011
Startad av: Linnea 14 januari 2011
Antal inlägg: 4
Senaste inlägg: Adam,
1 juli 2011
Startad av: Fröken Frågvis 14 januari 2011

Starta ny tråd ...

 
 
 
Resilienscenter startar

Resilienscenter startar

Nu har Bagarmossen Resilience Centre startat. Vi är en grupp på 11 personer med bred kompetens inom resiliens, hållbarhet och lokal utveckling.

Läs vidare ...

Susanna Elfors

Expert på hållbar stads- och förortsutveckling

Slututställning för Hållbara Hökarängen

Projektet Hållbara Hökarängen går mot sitt slut. Den 31 maj öppnar slututställningen som pågår i hela juni.

Läs vidare ...

Cyklister – en subkultur som slipper köa

Stockholm har gjort en hel del storsatstnigar på miljön de senaste åren och håller på att utvecklas till en av de grönaste storstäderna. Utbyggnad av kollektivtrafiken, planer på tunnelbana ut till närkommuner och de omtalade vägtullarna är några exempel.

Läs vidare ...

ECO & FAIR

ECO & FAIR är en näthandel och en fysisk butik i Göteborg som säljer kläder för bebisar, barn och vuxna.

Butiken som har ekologiska och rättvist producerade kläder, har ett brett sortiment av ekokläder, t.ex. hampajeans, hampatröjor, bambu/ekobomullströjor, ekologiska svensktillverkade ullunderkläder, ull/silkeplagg och sockor i svensk ull och merino-ull.

minni.se

Söta ekoklänningar och herrkläder vintage

Mycket flickaktigt men också en del vintage för den som gillar klassisk maskulin stil. Under den medvetna modehelgen på Nordiska Museet visades vårens schysta mode.

Läs vidare ...

Susanna Elfors

Expert på hållbar stads- och förortsutveckling


Asfaltblomman
Ekokonsult och redaktör Susanna Elfors
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.6.1